Om Kraft by Sweden

Kraft by Sweden AB är ett verkstadstekniskt företag med fyra anställda och finns i Vilsta industriområde, strax söder om Eskilstunas stadskärna. Verksamheten sina anor sedan början av 1950-talet, utifrån ett patent på den välkända bitventilen. Nuvarande ägare startade företaget 2020 och vi har med tiden kommit att specialisera oss helt på vattenutrustning. Nuvarande ägare har sin skolning i Jalmarson-Thias AB och därmed etablerat kontakter och erfarenheter sedan 30-år sen. Ett 30-årigt kunnande kombinerat med dagens innovativa tänkande gör resultatet starkt och fundamentalt.

Huvuddelen av våra produkter går på export, för närvarande ca 90% av den totala produktionen. De största exportmarknaderna är Danmark, USA, Finland, Polen och Irland.

På den amerikanska marknaden är våra produkter fortfarande förknippade med varumärket STINGY.

Affärsidé

Vårt mål är att vara ett självklart val när det gäller vattenförsörjning till djur, främst till gris och ko, men även häst och får. Vi ska vara lika bra på att leverera standardprodukter som speciallösningar anpassade efter kundens specifika önskemål och kunna ge en totallösning inom vårt område.

Vi satsar därför på att göra företaget effektivt och flexibelt så att vi kan kombinera korta och långa produktionsserier utan att det blir dyra produktionskostnader.

Tags