Transformatorer 24 V

Transformatorer24 V, Kapsling IP 54

Vi tillhandahåller transformatorer för olika effektuttag, ex vid seriekoppling av vattenkoppar. Dessa passar för våra koppar, men även från andra leverantörer. Det gäller att ta reda på koppens effektuttag i Watt.

Vid beräkning av seriekoppling måste en säkerhetsmarginal av 10% räknas med.

Ex: 4 koppar skall seriekopplas.
4 st x 65 W x 10%= 286.
Då måste T480, med 480 VA väljas.

Art. Nr.

VA

Lämpning

T080

Transformator för 80 VA

För 1 vattenkopp

T170

Transformator för 170 VA

För 2 vattenkoppar

T250

Transformator för 250 VA

För 3 vattenkoppar

T480

Transformator för 480 VA

För 4 vattenkoppar

 

JORDFELSBRYTARE REKOMMENDERAS