1180-500

Art.nr: 1180-500

Material: Rostfritt
Gänga: Utvändig 1/2″-3/4"
Flöde: 0-6,5 l/min

1780-500

Art.nr: 1780-500

Material: Rostfritt
Gänga: Utvändig 1/2″
Flöde: 0-6,5 l/min

1320-500

Art.nr: 1320-500

Material: Rostfritt
Gänga: Utvändig 1/2″-3/8"
Flöde: 0-5,1 l/min

Bitventiler Ultra, Förinställning

Förinställning av ULTRA-ventilerna görs lämpligen med hjälp av följande tabell, se bild nedan, som visar ungefärliga vattenflöden vid olika öppning och vattentryck.

Justering av vattenflöde

 1. Använd skruvmejsel i ventiltappens spår
 2. Tryck in ventiltapp och vrid tills tappen griper tag i justerdon
 3. Skruva motsols för att öka och motsols för att minska
 4. När önskat flöde uppnåtts släpps ventiltappen åter till utgångsläget och flödet förblir konstant så länge vattentrycket är konstant

Följande information över djurets vattenkonsumtion ger ytterligare vägledning för inställning av ett passande vattenflöde:

 • Djur-storlek smågris (upp till 12 kg), daglig konsumtion 1-2L, flöde 0,23 l/min.
 • Djur-storlek smågris (12 till 23 kg), daglig konsumtion 2-4 L, flöde 0,49 l/min.
 • Djur-storlek slaktsvin (23 till 57 kg), daglig konsumtion 5-8 L, flöde 0,72 l/min.
 • Djur-storlek slaktsvin (57 till 100 kg), daglig konsumtion 6-9 L, flöde 0,95 l/min.
 • Djur-storlek suggor/galtar, daglig konsumtion 6-9 L, flöde 0,95 l/min.
 • Djur-storlek dräktiga suggor, daglig konsumtion 8-11 L, flöde 1,32 l/min.
 • Djur-storlek digivande suggor, daglig konsumtion 15-23 L, flöde 1,89 l/min.

tabell ultrahand ultra